>Bye

>Малко след като моят Mac Air премина в отвъдното, Стив Джобс го последва. Ще видим накъде ще тръгне сега Apple. Но като се обърнем назад, виждаме колко много е оставил след себе си този човек. Може би една от най-точните му реплики, имаща отношение към съдържанието на този блог, е следната: “For something this complicated,…

Details

>betahaus

>Интересен проект за неофисните хора. И не само. Ето как самите betahaus са определили кратко и стегнато нещата „Предоставяме дневен, седмичен и месечен достъп до напълно оборудвана работна среда с творческа атмосфера и създаваме общност от креативни професионалисти. “